default logo

Wie is in beheer?

Wie is in beheer?

deur Roger Devenish
Vertaal deur Willem Swanepoel

Hoofstuk 1
Wie is in beheer?

Ek wil u ‘n vraag vra? Wie is in beheer van wat in die wêreld gebeur? Is dit God of is dit Satan? Baie mense dink dat God ‘n tipe van God-van-die-Hemel is, maar hulle dink nie dat Hy die wêreld geskep het nie, ook nie dat Hy alles in die wêreld beheer nie. Sommige mense dink dat die wêreld soos ‘n masjien is wat maar die wette van die natuur gehoorsaam. Ander sê dat die mens ‘n vrye wil het om self te kan besluit wat met hom gebeur.

Laat ek weer die vraag vra: Wie is in beheer van wat in die wêreld gebeur? Is dit God of is dit Satan? Kyk ons na wat in die wêreld gebeur, kan ons so maklik dink dat Satan in beheer is. Daar is soveel verwarring en sonde. Ons sien al meer bose dinge; ons hoor van oorloë en rewolusies; ons weet dat daar onrus en angs in die wêreld is. Die Here Jesus Christus word steeds geïgnoreer en baie mense dink dat die Christendom gefaal het. Selfs Christene suggereer soms dat, hoewel God mense wil red, Hy dit nie kan doen nie omdat die mense Hom nie wil toelaat nie! Alles dui skynbaar daarop dat Satan meer beheer het oor wat gebeur as God.

Ware Christene dink nie so nie. Christene dink nie aan dinge volgens wat hulle sien nie, hulle dink daaraan in terme van geloof. Christene glo wat God in die Bybel sê en die Bybel het nog altyd gesê dat wat in die wêreld gebeur, bestem was om te gebeur. Die Bybel het nog altyd gesê dat die mense eendag ongehoorsaam aan gesag en die wet sou wees. Daarom is ons nie verbaas dat mense God self verag nie, want Hy is die opperste Gesag en Wetgewer. Die Bybel, wat hierdie dinge duidelik sê, sê ook dat God, nie Satan nie, in beheer is van wat in die wêreld gebeur. Die Bybel vertel ons dat God alles gemaak het en dat Hy in volle beheer van alles is wat Hy gemaak het. Die wil van God kan nie verander word nie. Hy is die Koning van alle dinge. Hy is nooit verras deur iets wat gebeur nie. Hy regeer oor alles en alles werk saam tot die beswil van hulle wat Hom liefhet en wat deur Hom geroep is om sy kinders te wees.

Hoewel hierdie stellings waar is, kan ons slegs die waarheid daarvan geniet as ons God se Woord onvoorwaardelik gló. Ons moet ons gedagtes vul met die waarheid aangaande God – wie Hy is en wat Hy is. Dan kan ons alles wat gebeur met blydskap aanvaar, selfs teleurstellings, probleme en hartseer, want ons weet dat alle dinge beheer word deur God wat te wys is om ‘n fout te maak en te liefdevol is om onwelwillend te wees.

LAAI E-BOEK AF

  • Posted by Josef Coetzee
  • on October 30, 2019
  • Comments are off
  • eBoeke ,
Read More