default logo

Privaatheidsbeleid

 

In hierdie privaatheidsbeleid word uiteengesit hoe WoordVerspreiding enige inligting wat jy aan ons verskaf wanneer jy hierdie webtuiste besoek, sal gebruik en beskerm. WoordVerspreiding is daartoe verbind om te verseker dat jou privaatheid beskerm word. Sou ons jou vra om inligting te verskaf waardeur jy geïdentifiseer kan word wanneer jy die webtuiste gebruik, kan jy verseker wees dat hierdie inligting slegs in ooreenstemming met hierdie privaatheidsbeleid gebruik sal word. WoordVerspreiding kan hierdie beleid van tyd tot tyd verander wanneer hierdie bladsy bygewerk word. Besoek hierdie bladsy dan en wan om te verseker dat jy met enige veranderinge tevrede is. Hierdie beleid is van krag vanaf [01/11/06].

Jy kan versoek word om die volgende inligting te verskaf:

Naam en postitel;

Kontakinligting, insluitend e-posadres;

demografiese inligting soos poskode, voorkeure en belangstellings en

ander inligting met betrekking tot kliënteopname en/of aanbiedinge.

Wat ons met die inligting doen

Ons het hierdie inligting nodig om jou behoeftes te begryp en ’n beter diens aan jou te lewer, en in besonder om die volgende redes:

Interne rekordhouding.

Ons kan die inligting gebruik om ons produkte en dienste te verbeter.

Ons kan die e-posadres wat jy aan ons gegee het, gebruik om van tyd tot tyd e-posse te stuur om reklame te maak vir nuwe produkte, spesiale aanbiedinge of ander inligting waarin ons dink jy sal belangstel.

Ons kan ook jou inligting gebruik deur van tyd tot tyd met jou in verbinding te tree (per e-pos, telefoon, faks of pos) om marknavorsing te doen.

Ons kan die inligting gebruik om die webtuiste volgens jou belangstellings pas te maak.

Sekuriteit:

Ons is daartoe verbind om te verseker dat jou inligting veilig gehou word. Ten einde ongemagtigde toegang of bekendmaking te voorkom, het ons geskikte fisiese, elektroniese en bestuurprosedures in plek gestel om die inligting wat ons via die internet verkry te beveilig.

Hoe ons “koekies” gebruik

’n “Koekie” is ’n klein lêertjie wat toestemming vra om op jou rekenaar se hardeskyf geplaas te word. As jy toestemming verleen, word die lêer bygevoeg en die koekie help om die webverkeer te analiseer of laat jou weet wanneer jy ’n spesifieke webtuiste besoek. Koekies maak dit vir webtoepassings moontlik om op jou as individu te reageer. Die webtoepassing kan sy werking volgens jou behoeftes, voorkeure en afkeure pasmaak deur inligting oor jou voorkeure te versamel en te stoor.

Ons gebruik koekies wat webverkeer boekstaaf om te bepaal watter webblaaie gebruik word. Dit help ons om data oor webbladgebruik te analiseer en ons webtuiste te verbeter deur dit volgens die kliënt se behoeftes pas te maak. Ons gebruik hierdie inligting slegs vir statistiese analise-doeleindes en daarna word die data van die stelsel verwyder.

Deur koekies te gebruik, kan ons monitor watter webblaaie jy nuttig vind en watter nie. Op dié manier kan ons jou ’n beter webtuiste bied. ’n Koekie kan ons glad nie toegang tot jou rekenaar of enige inligting oor jou gee nie, behalwe dié data wat jy self aan ons wil bekendmaak.

Jy kan kies of jy koekies wil aanvaar of weier. Die meeste weblesers aanvaar koekies outomaties, maar as jy wil, kan jy gewoonlik jou webleser stel om koekies te weier. Dit kan jou egter verhoed om volle voordeel uit die webtuiste te trek.

Skakels na ander webtuistes

Ons webtuiste kan skakels bevat wat jy kan gebruik om ander webtuistes te besoek. Let egter daarop dat as jy eers ons webtuiste verlaat het, ons geen beheer oor die ander webtuistes het nie. Daarom kan ons nie verantwoordelik gehou word vir die beskerming en privaatheid van enige inligting wat jy verskaf terwyl jy ander webtuistes besoek nie. Ander webtuistes is nie onderhewig aan hierdie privaatheidsbeleid nie. Wees dus versigtig en lees die betrokke webtuiste se privaatheidsbeleid deeglik deur.

Beheer jou persoonlike inligting

Jy kan kies om die verkryging of gebruik van jou persoonlike inligting te beperk deur die volgende te doen:

Wanneer jy gevra word om ’n vorm op ’n webtuiste in te vul, soek die boksie waar jy kan kliek om aan te dui dat jy nie wil hê die inligting moet deur enigiemand vir direkte bemarkingsdoeleindes gebruik word nie.

As jy reeds ingestem het dat ons jou persoonlike inligting vir direkte bemarkingsdoeleindes mag gebruik, kan jy te eniger tyd van plan verander en ons daarvan in kennis stel deur ’n e-pos te stuur na admin@Woordverspreiding.co.za.

Ons sal nie jou persoonlike inligting aan derde partye verkoop, versprei of verhuur nie, tensy ons jou toestemming het of regtens daartoe verplig word. As jy daartoe instem, kan ons jou persoonlike inligting gebruik om bemarkingsinligting oor derde partye wat ons dink jy interessant sal vind aan jou te stuur.

Ingevolge die Wet op die Beskerming van Data van 1998 mag jy die besonderhede van die persoonlike inligting wat ons oor jou het, aanvra. ’n Klein fooi is wel vir hierdie diens betaalbaar. As jy ’n afskrif wil hê van die inligting wat ons oor jou het, stuur asseblief ’n e-pos na admin@Woordverspreiding.co.za. As jy dink dat die inligting wat ons oor jou het verkeerd of onvolledig is, kan jy ook bogenoemde e-posadres gebruik om ons so gou moontlik daarvan in kennis te stel. Ons sal dadelik inligting wat ons vind verkeerd is, regstel.
Terme van Gebruik

Bepalings van Gebruik

Bepalings en voorwaardes van gebruik van die WoordVerspreiding-webwerf

Die gebruiker gebruik die WoordVerspreiding-webwerf heeltemal op eie risiko. Woordverspreiding sal geen aanspreeklikheid of verantwoordelikheid aanvaar vir enige verlies of skade wat die gebruiker gely het na aanleiding van die gebruik van die WoordVerspreiding-webwerf nie.

WoordVerspreiding-webwerf het alle moontlike voorsorgmaatreëls getref om seker te maak dat die inhoud van en inligting op die WoordVerspreiding-webwerf korrek en akkuraat is. Nogtans waarborg WoordVerspreiding nie dat die inhoud of inligting wat WoordVerspreiding-webwerf bevat, of wat daarop ingesluit is, heeltemal sonder foute of in alle opsigte akkuraat is nie.

WoordVerspreiding-webwerf aanvaar geen aanspreeklikheid of verantwoordelikheid van enige aard vir enige verlies of skade, direk of indirek, van watter aard ook al, vir enige persoon, vereniging, entiteit, liggaam of trust, as gevolg van die gebruik, toepassing, oordrag, interpretasie of vertroue op enige inhoud of inligting op die WoordVerspreiding-webwerf nie.

Gebruikers word ook spesifiek ingelig dat WoordVerspreiding-webwerf die reg voorbehou om enige inligting te gebruik wat verkry word van ʼn gebruiker, deur die gebruik of toegang tot die WoordVerspreiding-webwerf, vir die doel van statistiek, navorsing, profiele, bemarking en ander kommersiële gebruike. WoordVerspreiding sal egter die privaatheid van die gebruiker respekteer, en alle inligting wat op hierdie wyse ingesamel word, sal ten alle tye hanteer word ooreenkomstig wêreldwyd-aanvaarde privaatheidsbeginsels wat betrekking het op soortgelyke inligting.

WoordVerspreiding sal ten alle tye die eienaar en besitter van enige intellektuele eiendomsreg bly wat die kopiereg insluit wat betrekking het op die ontwerp, handelsmerk, kenteken, kenmerke, afbeeldings, teksinligting, bronkode en uitleg vervat in die WoordVerspreiding-webwerf. WoordVerspreiding behou die reg voor om enige gebruik, verspreiding, kopie of uitsending van enige inhoud van die WoordVerspreiding-webwerf te verbied, onderworpe aan enige bepalings wat WoordVerspreiding mag voorhou. Die kommersiële gebruik van die inhoud van die WoordVerspreiding-webwerf deur enige derde party word uitdruklik verbied.

Elke keer wanneer toegang tot die WoordVerspreiding-webwerf verkry word en/of gebruik word deur ʼn gebruiker, is bogenoemde bepalings en voorwaardes van gebruik van toepassing. Hierdie bepalings is egter nie van toepassing op enige gekoppelde, verwante webwerwe nie, en WoordVerspreiding verskaf geen waarborg of magtiging in enige opsig van enige gekoppelde, verwante webwerwe nie.

Read More