default logo

Opsommings, Gevolgtrekkings en Toepassings

Opsommings, Gevolgtrekkings en Toepassings.

In die geskiedkundige dele van die Pentateug was die hoofbydrae tot eiendom en geld die inherente heil van rykdom, en God se begeerte om Sy mense met aardse besittings te seën – in besonder met die oorvloed van Kanaansland, waarmee hulle weer op hul beurt  al die inwoners van die aarde tot seën kon wees.

Die wettiese gedeeltes van hierdie selfde boeke het die Israeliete voorberei daarop om God te gehoorsaam en gevolglik Sy seëninge te geniet. Die hoofeienskappe van die Wet betreffende materiele besittings was die beperkinge wat dit voorgeskryf het aangaande die verkryging en gebruik van eiendom, spesifiek sodat mense kon onthou dat alles aan God behoort en dat Hy wou hê dat almal in ʼn mate in Sy besittings kon deel. Die oorblywende geskiedkundige boeke van die Ou Testament is gewy aan ʼn beskrywing van Israel se “wipplankryery” tussen gehoorsaamheid aan God se Wette en afdwaling daarvan, en die uiteindelike gevolge van hulle gedrag.

Met die opkoms van die monargie het enige ‘Vryheid en Gelykheid vir almal’ wat dalk in vorige geslagte tot stand kon gekom het, algaande weggesyfer. Die kloof tussen die die rykes en die armes het gegroei; al hoe minder mense het in die eerste kategorie geval. Rykdom het al hoe meer in die hande van die koninklikes en hul klientebasis beland – insluitende ʼn paar ryk landhere wat groot dele van die platteland vir hulself opgeëis het. Dit is moeilik om te bepaal in hoe ʼn mate hierdie probleem in Ou-Testamentiese tye versprei het, maar inter-testamentele kwessies sou die onregmatighede in eiendomsbesit slegs vererger het. Aan die hand hiervan is dit glad nie verbasend dat hierdie tipe ekonomiese ongeregtighede ʼn  deurlopende tema vorm in die geskrifte van die Profete nie. Dit vorm ook ʼn betekenisvolle deel van die beredenering aangaande verbanning, asook die herstel van ʼn banneling se status na die banperiode verby is, en van verlengde onafhanklikheid.

 

LEES MEER

  • Posted by Josef Coetzee
  • on October 28, 2019
  • Comments are off
  • Articles ,
Read More