default logo

‘n Tyd vir Toewyding

‘n Tyd vir Toewyding

Praktiese stappe om jou Christelike lewe te verryk

Richard Foster

Voorwoord


Daar is baie boeke wat oor die innerlike lewe handel, maar weinig kombineer nuwe insigte met intellektuele kennis. Tog het Richard Foster daarin geslaag om juis so ‘n kombinasie daar te stel. Die skrywer, wat deeglik in die godsdienstige klassieke gekonfyt is, bied hier ‘n studie wat op sigself nog lank waardeer sal word. Hoewel hierdie werk baie aan die Klassieke ontleen het, handel die boek nie daaroor nie; dit verteenwoordig werklik oorspronklike werk.

Die omvattende aard van dié werk is opvallend. Baie eietydse boeke dek bepaalde aspekte van die innerlike lewe, maar hierdie een verskil deurdat dit oor ‘n verstommende verskeidenheid belangrike onderwerpe gaan. Die skrywer het hom daarop toegelê om sy wye ervaringsveld, vanaf belydenis tot die eenvoud van vreugde, te ondersoek. Die produk is die resultaat van omvattende leeswerk en sorgvuldige nadenke, en is dus nie die tipe boek wat haastig of ligtelik deurgelees kan word nie. Inligting is uit ‘n verskeidenheid bronne verkry, veral uit die Heilige Skrif en die erkende klassieke godsdienstige werke, maar die skrywer put sy kennis nie slegs uit hierdie fonteine nie. Die noulettende leser sal gou agterkom dat hy ook baie by sekulêre denkers kers opgesteek het. In die lig van die feit dat die skrywer self ‘n Kwaker is, verbaas dit die leser nie dat die bydraes van die klassieke Kwaker-skrywers sterk op die voorgrond staan nie. Dit sluit werk van George Fox, John Woolman, Hannah Whitall Smith, Thomas Kelly en talle ander in. Die doel daarmee is nie sektaries nie, maar waarlik ekumenies, want belangrike insigte behoort nooit tot die groep waaruit dit ontspring het, beperk te word nie. Deur hierdie werk kan die leser deel kry aan dié omvattende kennis.

LAAI E-BOEK AF

  • Posted by Josef Coetzee
  • on October 30, 2019
  • Comments are off
  • eBoeke ,
Read More