default logo

Christus is Alles

CHRISTUS IS ALLES

O MINNAAR TOT DIE UITERSTE,

Mag ek raaksien hoe U hart vir my smelt
in die krip van U geboorte,
in die tuin van U angs,
in die kruis van U lyding,
in die graf van U opstanding,
in die hemel van U voorbidding.
Onbeskaamd weens hierdie gedagte trotseer ek my vyand,
vertrap ek sy versoekinge,
weerstaan ek sy konkelry,
los ek die wêreld,
is ek manhaftig t o v die waarheid.
Verdiep in my die gevoel van my heilige verhouding met U
as Geestelike Bruidegom,
as die Verbondsgod se genoot,
as sondaars se vriend.
Ek dink aan U heerlikheid en my laagheid,
U koninklikheid en my smerigheid,
U skoonheid en my misvormdheid,
U reinheid en my liederlikheid,
U geregtigheid en my sondigheid.
U het my ewigdurend, onveranderlik liefgehad,
mag ek liefhê soos ek liefgehê word;
U het Uself vir my gegee,
mag ek myself aan U gee;
U het vir my gesterf,
mag ek vir U leef
in elke oomblik van my tyd,
in elke opwelling van my gedagtes,
in elke pols van my hart.
Mag ek nooit met die wêreld en sy verlokkinge speel nie,
maar wandel aan U sy,
luister na U stem,
beklee wees met U guns,
en opgetooi wees met U geregtigheid.

 

Valley of Vision p. 18                                                                      Elrinda Kruger

  • Posted by Josef Coetzee
  • on October 28, 2019
  • Comments are off
  • Articles ,
Read More