default logo

Praktiese Geestelike Groei

PRAKTIESE GEESTELIKE GROEI.

GODSVRUG OF HEILIGMAKING DEUR DISSIPLINE.

Daar is gewoonlik net een verskil tussen Christene wat vorder in heiligmaking en die wat nie vorder nie:  Gebrek aan deursettingsvermoë en dissipline, ‘n wil om hulle regtig daarop toe te lê. Alhoewel God gekies het om deur die Bybel en ons eie pogings te werk, moet Hy al die krediet vir ons geestelike groei kry. ‘Julle moet julle met eerbied en ontsag daarop toelê om as verloste mense te lewe, want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om Sy wil uit te voer’ (Fil 2:12,13).

Heilige Christene het berou oor hul sondige gedrag en keuses, en is teleurgesteld as hul gebede om minder sonde te doen, nie verhoor word nie. Die feit is dat ons meer moet doen as net bid.

Ware bekering tov ons gedrag sál geestelike groei meebring en dit behels drie dinge:

                        1. Hernuwing van die verstand

                        2. Gedissiplineerde oefening

3. Vervang met die teenoorgestelde goeie

 

1. Hernuwing van die verstand

Bekering is om anders oor sonde te dink as voorheen. Bekering is ‘n verstandsbesluit. (Daarom is bekerings wat onder emosiebelaaide kerkdienste plaasvind selde standhoudend.) God wil hê dat ons moet verander ‘deur ons denke te vernuwe’ (Rom 12:2).

Dit kan alleen gebeur wanneer ons voortdurend aan God se Woord bly dink. ‘Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderig mekaar met alle wysheid. Met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing.’ (Kol 3:16). Ons moet dus gedurig die Woord bepeins en memoriseer, en ons kan sang gebruik as ‘n hulpmiddel daarvoor.

In Spr 4:23 kan ons aflei dat ons slegs heilig sal optree wanneer ons voortdurend heilig dink. Ons moet elke gedagte gevange neem en aan Christus gehoorsaam maak, (2 Kor 10:5). Ons moet sondige gedagtes (verkeerde motiewe, selfsug, sonder God) vervang met gedagtes oor geregtigheid, dankbaarheid en vertroue in God. Dit help om vooraf verskeie gedagtes oor God en Jesus voor te berei en te memoriseer sodat wanneer die sondige gedagtes voorkom, jy jou verstand aktief kan draai en aan God dink. Dit kos dikwels wilskrag en harde werk, ten spyte van jou gevoelens.

Elke keer wat ons kies om ‘n gedagte te verander na ‘n meer Bybelse gedagte, vernuwe ons ons denke. Kort voor lank sal jy ervaar dat die Bybelse gedagtes natuurliker kom en dat die Bybelse keuses al makliker en makliker plaasvind.

 

2. Gedissiplineerde oefening

1 Tim 4:7 sê ons moet ons ‘oefen in die godsaligheid’ (OAV). Die Nuwe Afrikaanse Vertaling sê ‘Oefen jou liewer om in toewyding aan God te lewe’ en die Amplified vertaal dit met ‘Keep yourself spiritually fit.’ Hierdie is nie ’n aanbeveling of ’n versoek nie:  Dit is ’n bevel! Op ander plekke sê God baie duidelik: “Wees heilig soos Ek heilig is”, en “wees volmaak soos Ek volmaak is”.

Ons sal dit nooit in hierdie lewe bereik nie, maar ons moet daagliks vorder op hierdie pad. Jou hele lewe moet hiervolgens ingestel en georganiseerd wees. Ons moet so lewe en dink en sê en doen dat ons tree vir tree op hierdie pad sal vorder. Baie persone ervaar egter dat alhoewel dit hulle wens is om so te lewe, hulle tog nie hierdie pad bewandel nie omdat hul steeds kort-kort terugval in ou gewoontes van doen en ou denkpatrone.

Met die hulp van die Heilige Gees en ‘n vertroue in die krag van Jesus kan dit verander word deur harde werk, dissipline en volgehoue daaglikse moeite. Later sal dit vanself kom soos wanneer mens leer motor bestuur. Dit word ‘n tweede natuur. In die begin ervaar jy dat jy alles uit jouself doen, met jou eie wilskrag. Later, wanneer die sondes onder beheer is, is dit vir jou glashelder dat jy Bonatuurlike Hulp gehad het, en self maar min bygedra het. Daar is net één Bonatuurlike Krag wat sonde kan oorwin, en dit is God.

Indien jou lewe                          1  ingestel is op heiligheid

            sal die                              2  doel konstant in jou gedagtes wees

            en sal jy jouself              3  kan dissiplineer

            op ‘n                                 4  daaglikse basis.

 

Dat sonde maar net ‘n gewoonte is wat nie afgeleer is nie, word in heelparty tekste genoem. ‘Daar is party van julle wat so gewoond is aan afgode …’ (1 Kor 8:7),  ‘… soos sommige die gewoonte het’ (Heb 10:25), ‘Die opvlieënde stop nie sy gewoonte nie’ (Spr 19:19), ‘gewoond aan die kwaad’ (Jer 13:23) en ‘hulle het ‘n hart geoefen in hebsug’ (2 Pet 2:14).

Sondige gewoontes is aangeleer net soos enige ander gewoontes aangeleer is, en kan weer deur oefening afgeleer word, net soos ons geleer het om fiets te ry, eers stamperig en stoterig, val-val, en later sonder foute. So kry ons …

Heb 5:14 …. geestesvermoëns deur die gewoonte of ervaring geoefen, om goed van kwaad te onderskei.

 

Die vermoë om ’n gewoonte aan te leer is dus daar, dit is net in die verlede na die verkeerde kant toe gebruik.  Die Woord sê dit kan ook na die regte kant toe werk.

Jesus se opdrag is baie duidelik: “As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën, elke dag sy kruis dra en My volg’ (Luk 9:23). Om die kruis op te neem beteken jy gaan na ‘n plek van die dood. ‘n Plek waar die ou gewoontes gedood gaan word. ‘n Selfverloëning — jy lewe nou anders as wat jy sou gelewe het. Die kruis is ‘n apparaat waarmee daar doodgemaak gaan word. Dit is dus die doodmaak van jou ou mens se manier van dinge doen, die ou patroon, die ou gewoontes wat aangeleer is voor bekering.  Hierdie gewoontes het nie vanself gekom nie, hulle is aangeleer.  Daar moet nou nuwe gewoontes op dieselfde manier aangeleer word.

In Jay Adams se boekie, Godliness Through Discipline, gee hy raad hoe om hierdie opdrag van Jesus met drie stappe uit te voer:

1.  Selfondersoek: Ondersoek elke gedagte, elke karaktertrek van jou en stel vas of dit Godgerig is. Die Heilige Gees maak ons hiervan bewus en Hy is pynlik getrou daarin.

2.  Kruisiging van die ou gewoonte: Om elke dag nee te sê en die patroon aktief te beveg.

3.  Volg Christus: Deur die leiding en krag wat die Gees deur die Woord gee, maak Hy dit moontlik om Christus te volg. ‘Dit is God wat in ons werk om te wil’ (Fil 2:13).

Dit neem minstens drie weke van ordentlike daaglikse kragdadigheid van ons om ‘n nuwe gewoonte met gemak uit te voer. En nog drie weke verder om dit ‘n gevestigde patroon te maak. As dit vir jou belangrik genoeg is om dit aan te leer, sál jy dit doen. Op ons eie kan ons aanhou tot ons leer fietsry, maar ons kan nie alleen aanhou in heiligmaking nie.  In hierdie saak besit ons die Heilige Gees, dieselfde Heilige Gees wat Dawid, Petrus, Johannes en Paulus gelei het.

 

3. Vervang met die teenoorgestelde goeie

In Ef 4:17–32 verduidelik Paulus hierdie belangrike saak baie prakties:

Telkens word dit gemeld dat wanneer daar met een sonde opgehou word, die gaping gevul moet word met die positiewe goeie eienskap om te keer dat die sonde nie weer terugkom saam met sewe erger sondes nie (Luk 11:26):

Slaan gerus die tekste in Efesiërs na:

1. Verse 17, 18, 19 teenoor vers 20;  heidense lewe teenoor Christus

2. Vers 22 teenoor 23, 24;  ou sondige mens teenoor nuwe mens

3. Vers 25 leuen teenoor waarheid

4. Vers 26 teenoor 27;  word toornig, maar … duiwel nie vatkans nie

5. Vers 28 speel teenoor werk

6. Vers 29 vloek teenoor woord wat goed is

7. Vers 31 teenoor 32; opvlieënd teenoor hartlik.

Let op, telkens die óphou van die een, en dan telkens die vul met die teenoorgestelde goeie.

 

Om die drie punte prakties saam te vat, kan die volgende tabel bestudeer word:

Sondige gedagtes om te vervang:

Ou gedagte

Nuwe gedagte

Wanneer

Gedagte

Waar verleiding begin

Ek moet ophou

Ek moet begin

Ek moet oefen wanneer …

Ek moet vernuwe

Ek moet vermy

Verloor humeur

Selfbeheersing en sag geaard

Ek is nou baie moeg

Hierdie is eintlik my rustyd!

Ek slaap te min

Vloek

Praat goed en opbouend

Die kinders is ongehoorsaam

“Ek kan dit nie hanteer nie!!”

Ek pas te min dissipline toe

Praat hard

Praat normaal

Ek gepla word

“Los my nou uit!”

Ek laai te veel werk op myself

Kwaai

Vriendelik

Iemand my te na kom

“Hoe durf jy!”

Ek verwag dat mense my respekteer

Ps 37:8 Ef 4:31

I Tess 2:7       Ef 4:29             Spr 29:11

     

Tabel uit: Stuart Scott,The Exemplary Husband, Focus Publishing, VSA

Gebruik ook die ‘Geestelike Asemhaling’ van Campus Crusade (hier ‘n bietjie aangepas) om die verkeerde af te lê en die goeie aan te neem:

 

GEESTELIKE ASEMHALING.

Asem uit:

1. Ondersoek jouself in gedagtes en dade totdat die Heilige Gees iets spesfiek openbaar. Stem saam met God dat hierdie sonde (by die naam genoem) verkeerd is in God se oë en Hom daarom bedroef. Die sonde is in die eerste plek teen God en tweedens teen jou medemens.

2. Erken dat jy alreeds vergewe is op grond van Jesus se dood.

3. Keer jou in berou daarvan af deur elke dag daarvoor nee te sê en die gewoonte aktief te beveg.

Asem in.

1.  Vervang hierdie sonde met die teenoorgestelde gewoonte wat tot heiligmaking lei.

2.  Glo dat die hulp van die Heilige Gees ook vir jou beskikbaar is om hierdie nuwe gewoonte aan te leer.

3.  Word versterk hierin deur gebed, Skrifstudie en nadenke.

Asemhaling is ‘n voordurende aksie – dit moet elke dag gedoen word. Wees ook gewaarsku dat u altyd vorentoe op u hoede sal moet bly dat ou sondes nie weer terugkom nie.

Dit ís moontlik om te oorwin, geen sonde is té groot nie – begin net!

  • Posted by Charl Coetzee
  • on June 3, 2014
  • Comments are off
  • Articles ,
Read More