default logo

Pligte van die Eerste Gebod

Die Pligte of Bevele van die Eerste Gebod is:

Om God as óns God, as die enigste ware God te ken en te erken

En om Hom as sulks te aanbid en te verheerlik deur

 •             Voortdurend aan Hom te dink
 •             Sy Woord te mediteer
 •             Deur die hele dag te onthou
 •             Hoog te ag
 •             Te vereer
 •             Te bewonder
 •             Bo alles te verkies
 •             Lief te hê
 • Te begeer
 • Te vrees
 • Te glo
 • Te vertrou
 • Te hoop op Sy beloftes
 •             Te geniet
 • Vreugde in Hom te hê
 •             Ywerig en fanaties oor Hom te wees

Hom aan te roep

Alle eer en prys toe te juig

Jouself oor te gee in volledige gehoorsaamheid

Om jou hele wese te onderwerp aan Hom

Nougeset in alles te wees wat Hom behaag

Jou hart te breek in enigiets wat Hom te na kom

En om nederig saam met Hom te wandel.

Larger Catechism (1647) Vraag & Antwoord 104, effens aangepas.

 • Posted by Charl Coetzee
 • on March 26, 2014
 • Comments are off
 • Articles ,
Read More