default logo

n Vers wat my lewe Verander het

Vers wat my lewe Verander het


Ef 4:29 Laat daar … uit julle mond uitgaan … net ‘n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor.

As ek terug dink oor my kinderjare en die jare daarna waarin ek my posisie in die wêreld moes vind, doem die slegte dinge wat aan my gesê is gereeld voor my op. Goeie dinge was ook aan my gesê, maar soos by amper alle mense, is dit eerder die beledigings en slegte dinge wat ek onthou.

Dit het grootliks bygedra om ‘n minderwaardigheids gevoel in my te vestig, en dit op sig self, bring mos weer sy eie kettingreaksie van emosies en wanpersepsies te vore.

Eers in my veertiger jare (die jare waarin dit vir my lyk wanneer die meeste mans se wysheid begin vestig) kon ek hierdie negatiwiteite her-evalueer en die relatiewe onbelangrikheid daarvan begin besef.

In dié tyd lees ek bogenoemde vers besonderlik raak en in my geveg teen sonde begin ek dit toepas, eerstens teenoor my vrou en daarna my kinders en werknemers. Ek het my voorgeneem (en in elke persoonlike gebed my Verlosser se hulp gevra) om vir ‘n paar weke spesifiek op te let na die mooi dinge in ander mense se lewens en dit in opregtheid onder hul aandag te bring.

Die effek in my huwelik was fenominaal — ‘n boek wat ek op ‘n ander keer kan skryf.

My hele lewe het verander, en my humeur het aanmerklik afgeneem.

Hieruit het drie lewens-voornemens gevloei:

  • Voorneme 1: Ek sal voortdurend met die hulp van Jesus poog om die mooi dinge in ander mense se lewens raak te sien en in opregtheid onder hul aandag te bring.
  • Voorneme 2: Ek sal my in-oefen om gereeld en maklik te sê ek is jammer wanneer ek ‘n fout gemaak het. Selfs ook al reken ék dis nie ‘n fout nie, maar iemand anders dink so.
  • Voorneme 3: Wanneer ander mense sleg gemaak word, sal ek hul met in agneming van my eie sondigheid evalueer. Dit geld selfs ook van Hitler tot Gadhafi.
  • Posted by Charl Coetzee
  • on June 3, 2014
  • Comments are off
  • Articles ,
Read More