default logo

Meet the Real Jesus – Voorwoord

Vertaal uit ‘Meet the Real Jesus’ deur John Blanchard

Voorwoord

Hierdie is die soort boek waarvan ons meer nodig het! Dit is eenvoudig sonder om simplisties te wees en ryk aan doktrine sonder om eentonig en vervelig te klink. Die beste van alles is dat dit die waarheid van Jesus Christus op so ’n oorredende en samehangende manier aanbied, dat geeneen wat dit lees moontlik die boodskap kan mis nie.

Hierso is kommunikasie par excellence. John Blanchard het vir ons een van daardie rare boeke gegee, wat van waarde sal wees vir die skeptiese persoon sowel as die persoon wat alreeds oortuig is oor die waarhede wat dit onthul. Dit is nie net ’n ongelooflike verrykende studie oor die ‘ware Jesus’ nie, dit is ook ’n indrukwekkende apologie vir die waarheid en historiese egtheid van die Bybel. As sulks sal dit die geloof versterk van die gelowige en met gesag die ongeloof van ander uitdaag.

John Blanchard verskaf ’n magdom feitelike en dogmatiese informasie in volkome verstaanbare terme; sy benadering is ’n verfrissende kontras met die onbeduidende vorm van evangeliese aanbiedinge wat in ons tyd soveel gewildheid verwerf het. In hierdie boek word die onderwerp behandel met omvattende gesag. Enigeen wat verwerp wat hierdie boek te sê het, sal nie sy rug draai in onkunde nie; en enigeen wat positief reageer sal ’n stewige basis hê vir sy geloof, eerder as die oppervlakkige, emosionele grondslag wat gevorm word deur soveel moderne besprekings oor hierdie onderwerp.

As jy hierdie boek lees met die opregte begeerte om die ‘ware Jesus’ te ontdek, wil ek jou graag aanspoor om jou ernstige en objektiewe aandag daaraan te gee. Dit wat jy gaan ontdek, sal jou voorstel aan die belangrikste persoon wat jy ooit kan ken. Wat jy met hom maak, het gevolge vir alle ewigheid.

 

 

Hoofstuk 1

Die man uit sestig miljard

In die tyd wat dit jou neem om hierdie kort inleidende hoofstuk te lees, sal daar omtrent nog 300 mense gebore word. Selfs al word die huidige gemiddelde sterftesyfer in ag geneem, styg die wêreldbevolking van vyf miljard daagliks met 50 000, maandeliks met meer as 1 500 000 en jaarliks met omtrent agtien miljoen. As hedendaagse tegnologie vir die versameling van statistiek in ag geneem word, is hierdie syfers redelik betroubaar. Wat moeiliker is om te bepaal, is die totale getal mense wat tot op hede op ons planeet gewoon het. Niemand is seker nie, maar daar word beraam dat dit in die omgewing van 60 miljard is.

Die menigte, die enkeles en die een

Uit al daardie miljarde het die oorgrote meerderheid feitlik anoniem gelewe en gesterwe, met slegs hul name as nalatenskap. Party het meer bereik – hul werk, leringe of voorbeeld het tydelike spore agtergelaat. Ander – nie naastenby só baie nie – het ’n groter aanspraak op ons aandag: hul prestasies het duisende, selfs miljoene, gedurende hul leeftyd en na hul dood beïnvloed. Laastens was daar ’n paar – baie min as jy daaraan dink – wat ’n belangrike uitwerking op die mens se geskiedenis gehad het. Filosowe, wetenskaplikes, regeerders, politici en die stigters van wat ons ‘godsdienste’ noem, tel onder dié op hierdie eksklusiewe lys. Party van hulle het wêreldberoemd geword en is huishoudelike name. Met hulle invloed (ten goede of ten kwade) het hulle miljoene mense regoor die wêreld se lewens diep geraak.

Tog is daar in hierdie uitsoekgroep een persoon wat op só ’n manier uittroon dat dit hom werklikwaar uniek maak. Geen ander persoon in die geskiedenis het al so ’n kombinasie van aandag, toewyding, kritiek, bewondering en teenstand uitgelok nie. Elke opgetekende woord wat hy gespreek het, is al bestudeer en nagevors, ontleed en noukeurig ondersoek deur geslagte teoloë, filosowe en ander. Elkeen van sy opgetekende handelinge lok dieselfde intense belangstelling. Vandag, twintig eeue na sy dood, is daar elke oomblik miljoene mense wat lees wat hy gesê en gedoen het en wat probeer om die betekenis van sy woorde en dade in hul lewe toe te pas. Daardie persoon is Jesus – ook bekend as Jesus van Nasaret – wat ongeveer 2 000 jaar gelede in Palestina gewoon het.

Feite is feite

Hierdie beheptheid met Jesus raak selfs meer verbysterend as ons sekere feite naas mekaar stel.

Niemand weet wat die presiese datum van sy geboorte was nie, maar hierdie spesifieke gebeurtenis verdeel die hele wêreldgeskiedenis in die jare genoem ‘ v.C.’ (voor Christus) en ‘n.C.’ (na Christus – die Latynse Anno Domini beteken ‘in die jaar van onse Heer’ ).1

Hy het nooit ’n boek geskryf nie, maar meer boeke is al oor hom geskryf as oor enigiemand anders in die geskiedenis. Die naaste item wat verband hou met sy biografie – die deel van die Bybel wat ons die Nuwe Testament noem – is al in sy geheel of gedeeltelik vertaal in omtrent 1 500 tale.

Hy het nooit ’n portret geskilder, enige poësie geskryf of musiek gekomponeer nie, tog was niemand se lewe en leer al ooit die onderwerp van ’n groter volume liedere, toneelstukke, gedigte, skilderye, films, video’s en ander kunsvorme nie.

Hy het nooit ’n leër op die been gebring nie, maar miljoene mense het hul lewens prysgegee vir sy saak. Daar word bereken dat daar jaarliks 330 000 – ’n byna ongelooflike getal – van sy volgelinge gemartel word weens hul geloof.2

Met die uitsondering van ’n kort tydperk tydens sy kinderjare, was sy reise beperk tot ’n gebied omtrent so groot soos Wallis,3 maar vandag strek sy invloed letterlik wêreldwyd.

Hy het nooit met meer as ’n paar duisend mense op ’n slag gepraat nie, maar vandag het die Christendom 1 620 000 000 volgelinge – meer as 30% van die wêreld se bevolking. Dit is die grootste godsdienstige groepering tot nog toe in die wêreld.4

Sy openbare lering het slegs drie jaar geduur en was beperk tot een klein landjie, maar vandag word van die wêreld se grootste radio- en televisienetwerke uitsluitlik gewy aan die verspreiding van sy woorde, terwyl spesiaal ontwerpte kommunikasie-satelliete in die ruimte geplaas word om sy boodskap om die wêreld te versprei.

Hy was slegs in twee lande, maar ’n sekere Christen-sendingorganisasie5 maak daarop aanspraak dat hulle tans gereelde vlugte na meer lande as enige ander kommersiële lugdiens in die wêreld onderneem.

Hy het geen formele opleiding ondergaan nie, maar duisende universiteite, kweekskole, kolleges en skole is in sy naam gestig.

Hy het nooit enige eiendom besit nie; hy moes ’n boot leen om in te vaar, ’n donkie om op te ry en selfs ’n muntstuk om ’n punt te illustreer, maar vandag word duisende geboue regoor die wêreld opgerig met die uitsluitlike doel om sy volgelinge te leer en om hul getalle aan te vul.

In sy eie leeftyd was hy relatief onbekend buite die grense van sy eie klein landjie, maar in die huidige uitgawe van Encyclopaedia Britannica bevat die inskrywing oor ‘Jesus’ nagenoeg 30 000 woorde.

Mediaman

Wanneer ons al hierdie feite in ag neem, is dit nie verbasend om te sien dat die gerekende geskiedskrywer Kenneth Scott Latourette sê dat ‘Jesus, ’n skynbare mislukking, ’n groter impak gehad het op die mensdom se geskiedenis as enige ander lid van sy spesie wat al ooit bestaan het.’6

Die mens se belangstelling in Jesus is oënskynlik onversadigbaar. Ten spyte van die feit dat daar reeds honderde volumes oor dieselfde tema bestaan, word daar beraam dat daar tussen die jare 1910 en 1950, slegs in die Engelse taal, sowat 350 boeke oor die lewe van Jesus gepubliseer is.7 Sedertdien het die hoeveelhede net vermeerder; in die ses jaar vanaf 1968 tot 1973 is daar meer boeke oor die lewe van Jesus gepubliseer as in die voorafgaande 50 jaar.8

Meer onlangs het Jesus ander vorme van massamedia begin oorneem. Die verhoogstuk Godspell het oornag ’n lokettreffer geword. Dieselfde geld vir Jesus Christ Superstar, wat die langste speelvak in die geskiedenis van die Londense teater gehad het. In die sewentigerjare van die vorige eeu het die Italiaanse filmvervaardiger Franco Zeffirelli se fliek Jesus of Nazareth die filmwêreld stormenderhand verower. Ongeveer 90% van die Italiaanse kykerpubliek het dit binne enkele jare gesien en die totale getal mense wat die fliek gesien het, staan tans op honderde miljoene. Nóg ’n film met die eenvoudige titel Jesus, wat direk op sy opgetekende woorde gebaseer is, is al vertaal in meer as 100 tale. Dit is alreeds deur meer mense gesien as enige ander film in die geskiedenis.

Die ware Jesus?

Maar wie is (of was) Jesus? Daar is natuurlik die tradisionele beskouing (en ons sal dit later bespreek) en ’n ellelange lys van verdraaide of afgewaterde weergawes daarvan. Dan is daar diegene wat praat van Jesus die rewolusionêre politikus, Jesus die religieuse ghoeroe, Jesus die mistikus en Jesus die geloofsgeneser. Ander het al vorendag gekom met meer verregaande spekulasies. In 1970 het die filoloog John Allegro voorgestel dat Jesus in plaas van ’n geskiedkundige figuur eerder ’n kodewoord was vir ’n antieke sekskultus wat geïnspireer is deur ’n sampioen wat hallusinasies veroorsaak. Dit het nie juis sy akademiese reputasie bevorder nie, maar het wel, om die woorde van ’n sekere kritikus te gebruik, ‘sampioene ’n slegte naam gegee’! Mnr Allegro is in 1988 oorlede; sy hipotese het saam met hom verdwyn. In 1984 het London Weekend Television ’n program met die naam Jesus – The Evidence, wat uit drie dele bestaan het, uitgesaai (hulle het twee jaar en bykans ₤400 000 daaraan bestee). Hulle het vorendag gekom met ’n hutspot teorieë wat onder meer geïmpliseer het dat Jesus ’n hipnotiseur, ’n beoefenaar van die okkulte, ’n towenaar en seksueel afwykend was. In hul boek, The Holy Blood and the Holy Grail, kom die skrywers M. Baigent, R. Leigh en H. Lincoln met die eienaardige idee na vore dat Jesus ’n interplanetêre vryheidsvegter was wat aarde toe gekom het, getrou het en dat sy nakomelinge in die geheim saamsweer om Europa oor te neem!

Jy mag dalk dink dat sommige van hierdie idees verregaande is en dat ander sommer net pure onsin is. Maar selfs al maak jy dit alles af as onsin, moet die voor die hand liggende vraag steeds beantwoord word: ‘Sal die ware Jesus asseblief opstaan?’

Uit ‘Meet the Real Jesus’

  • Posted by Charl Coetzee
  • on June 3, 2014
  • Comments are off
  • Articles ,
Read More