default logo

Gebede uit: “When I Don’t Desire God”

Gebede uit: “When I Don’t Desire God” – John Piper

Bid vir die:

 • Eer van Christus
 • Heiliging van God se Naam
 • Redding van sondaars
 • Heiligmaking van my hart
 • Uitbreiding van die Evangelie
 • Berou oor sonde
 • Volheid van Die Gees in my
 • Kom van God se Koninkryk
 • Vreugde om Christus te ken.

                                 Bl 139

Gebruik “Die Boek” elke dag vroeg soggens sodat God aan my ‘n begeerte vir Hom en Sy Woord sal gee, omdat die begeertes wat ek behoort te hê, afwesig of swak is:

NOVV:
1. Neig my hart tot U … Ps 119:36 (en nie na ontbyt of die koerant nie.) Skep in my begeertes wat nie bestaan nie!
2. Open my oë, dat ek in die Woord kan sien hoe wonderlik U is! Ps 119:18
3. Verenig my hart tot die vrees van U Naam. Ps 86:11. (Dele van my hart sien steeds nie dat U wonderlik is nie — verenig my hart.)
4. Versadig ons met U Oorvloedige Liefde in die more, sodat ons kan jubel en bly wees. Ps 90:14.
                                   Bl 151

Wanneer ek bid vir ‘n veilige reis, vra ook dat ek vreugde in God sal hê en dat Hy deur my sal skyn.
Wanneer ek bid dat my beroep standvastig, vredevol en winsgewend sal wees, bid ook dat dit werklik die samelewing se nood sal aanspreek. Dat Jesus vereer sal word wanneer mense my opregte liefde vir hulle en my vreugde in Hom raaksien.
                                 Bl 166

Ons gedagtes is meesal betrokke in die wêreld waarin ons leef, en om tot God te bid in eerbied en ontsag kom nie vanself nie. William Law stel voor dat ons met ‘n VASTE VORM van gebed begin, soos om een van die gebede uit Vallei van Gebed (Valley of Vision)* te lees, of iets soos die volgende:

O Jesus, Redder van die wêreld, God uit God, Lig uit Lig, U is die Helderheid van U Vader se eer, die duidelike Beeld van Sy wese.
U is die Alfa en Omega, die Begin en Einde van alle dinge
U het die krag van die duiwel vernietig, die dood oorwin
U het die Allerheiligste betree
      sit aan die regterhand van die Vader
      wat uittroon bo alle konings en regerings
      waar u intree vir die hele wêreld.
U oordeel oor die lewendes en gestorwendes
U wat spoedig in U Vader se eer sal afkom en alle mense
      sal vergoed ooreenkomstig hul dade …

… Sal U my Lig en Vrede wees?

O Heilige Jesus, Seun van die Allerhoogste God
U wat gegesel, uitgestrek en vasgespyker is aan ‘n kruis
vir die sondes van die wêreld,
      laat ek ook gekruisig word saam met U
      en vul my siel met U heilige, nederige en gepynigde Gees.
O Fontein van Genade
U wat die dief aan die kruis gered het,
      red my ook van die skuld van ‘n sondige lewe.
U wat sewe duiwels uit Maria Magdalena verdryf het,
      verdryf ook uit my hart alle bose gedagtes en slegte humeur.
O Gewer van Lewe, U wat Lasarus uit die dood uit opgewek het,
      wek my siel ook op uit die dood en duisternis van sonde.
U wat aan U Apostels krag oor onrein geeste gegee het,
      gee my ook krag oor my eie hart.
U wat aan U Apostels deur ‘n toe deur verskyn het,
      verskyn ook aan my in die binnekamer van my hart.
U wat melaatses kon genees, siekes kon gesond maak en blindes kon laat sien,
      genees ook my hart, maak ook die afwykings van my siel gesond,
      en vul my met U Hemelse Lig!
                                 Bl 169

* Al drie boeke is beskikbaar by WoordVerspreiding.co.za

 • Posted by Charl Coetzee
 • on June 3, 2014
 • Comments are off
 • Articles ,
Read More