default logo

Die Ervaring wat Saakmaak

Die Ervaring wat saakmaakEmosies is impulse wat tot aksie aanspoor, die uitdaging is om te weet waar, wanneer, waarom en hoe om belewenisse te benut om ons lewe te verryk.

Die moderne mens soek na sin. Ons jaag deur die lewe. Ons werk om te oorleef. Ons soek vreugde in aardse besittings en wêreldse plesier. Bittermin van ons lééf op die manier wat God vir ons beplan en gun.   Soms word selfs ons godsdiensbeoefening ‘n leë gejaag, want ons harte voel leeg. Ons is baie keer bang of wanhopig. Wanneer ons lewensomstandighede verbeter, raak ons uitbundig bly, voel ons momenteel dat God tog na ons kyk, dat ons saakmaak. Ons emosies wip van dag tot dag tussen pyn en vreugde, tussen verwondering en verwonding. Ons gevoelens oor die lewe en ons ervaring van God word bepaal deur hoe ons oor onsself, ons leefstyl, God en die plek wat ons vir Hom inruim, voel. Soms gryp ons na die strooihalms van Bybeltekste en inspirerende dagstukkies om die leegheid in ons harte te vul.

Die ervaring wat saakmaak bespreek die rol van emosies in ons godsdiens. Een van Amerika se grootste predikers, Jonathan Edwards, fokus op die emosionele ervaringe wat van waarde is in geestelike groei en snoei. Emosiebelaaide aansprake oor God, sy Woord en sy Wil word toenemend gemaak. Edwards (soos vertaal deur Francios Griebenow) dui die dinge aan wat nie bewys dat ons emosies uit ware bekeringservaringe spruit nie. Die kern wat hierdie boek is egter die kenmerke van ware geestelike emosies en hoe om hulle van ander emosies te onderskei.

“Ek is bly! Ek verbly my in die Heer!” Hierdie woorde weerkaats die lig van God se heerlikheid en ‘n intieme liefdesverhouding met Hom. Die vervulde Christen praat en doen sy geloof. Wat die hart van vol is, loop die mond van oor: Woorde word kragtige dade in ‘n geesvervulde lewe.

Die boodskap van Die ervaring wat saakmaak bemoedig die bekeerde aan om dinge anders te bekyk en aan te pak.  Christus woon in ons en ons lewe in en deur Hom – in die ekstase net na bekering, maar ook wanneer ons soms terugval in ons ou leefstyl. Wanneer ons geestelike fokus verskuif van God na die eie-ek word ons die slagoffers van vals ervarings wat nie tot God se eer is nie.  Dié boek bevestig: Ware geestelike emosies spruit uit bonatuurlike invloede. Die Heilige Gees gee aan ons bewyse dat ons God se kinders is deurdat Hy in ons woon, ons lei en ons help om soos kinders van God op te tree.

Die ervaringe wat saakmaak lê opgesluit in die tekens van ons eenheid met Christus en word weerspieël deur ons daaglikse leefstyl. 

Kliek hier, om die boek te bestel.

Titel: Die ervaring wat saakmaak

Skrywer: Jonathan Edwards

ISBN: 978-0-958-46411-6

Prys: R80-00

Uitgewer: Woordverspreiding, Posbus 28028, Sonlandpark, 1944. Tel: 016 429 1100

 

  • Posted by Charl Coetzee
  • on March 14, 2014
  • Comments are off
  • Articles ,
Read More