default logo

Die Ervaring Wat Saakmaak – Voorwoord

Die Ervaring Wat Saakmaak

Voorwoord in die Afrikaanse Vertalling

Die belangrikste vraag vir die mensdom, en vir elke individuele persoon, is die volgende: Wat is die onderskeidende kenmerke van die mense wat God se guns geniet –  dié wat op pad is hemel toe? Dit is net ’n ander manier om te vra: Wat is die aard van ware godsdiens? Watter soort persoonlike godsdiens dra God se goedkeuring weg?

 

Dit is moeilik om só ’n omstrede vraag objektief te antwoord. Dit is nog moeiliker om objektief daaroor te skryf, maar die moeilikste is om objektief daaroor te lees! Baie van my lesers sal waarskynlik seergemaak voel omdat ek so baie godsdienstige emosies en ervarings in hierdie boek kritiseer. Aan die ander kant kan mense weer kwaad wees oor die dinge wat ek verdedig en goedkeur. Ek het probeer om gebalanseerd te wees. Dit is nie maklik om die dinge te ondersteun wat in ons godsdienstige herlewings gebeur, en terselfdertyd die slegte verskynsels daarin raak te sien en te verwerp nie. Tog moet ons albei doen as ons Christus se koninkryk wil bevorder.

Ek gee toe dat daar iets baie misterieus hieraan is. Daar is so baie goed en so baie kwaad vermeng in die Kerk!  Dit is net so misterieus soos die vermenging van goed en kwaad in individuele Christene. Tog is nie een van hierdie geheimenisse nuut nie. Dit is nie die eerste keer dat vals godsdiens gedy tydens ’n herlewing, of dat skynheiliges onder ware gelowiges voorkom nie. Dit het gebeur tydens die groot herlewing in Josia se tyd, soos ons in Jeremia 3:10 en 4:3–4 sien. In Johannes die Doper se tyd was dit dieselfde storie. Johannes het die hele Israel met sy prediking geïnspireer, en tog het die meeste mense kort daarna teruggeval. Johannes 5:35 sê: ‘… julle was gewillig om julle ’n rukkie in sy lig te verheug.’

Toe Jesus self gepreek het, het dieselfde gebeur. Baie mense het Jesus ’n ruk lank bewonder, maar min was enduit getrou. En dieselfde het gegeld toe die apostels gepreek het, soos dit maar te duidelik blyk uit die dwaalleringe en verdeeldheid wat die kerke tydens die apostels se leeftyd geteister het.

Die vermenging van vals godsdiens met ware godsdiens was nog altyd die satan se sterkste wapen teen die saak van Christus. Dit is hoekom ons moet leer om te onderskei tussen ware godsdiens en vals godsdiens – tussen emosies en ervarings wat spruit uit ware bekering, en afskynsels daarvan wat uiterlik mooi en geloofwaardig lyk, maar binne vals is.

Versuim om tussen ware en vals godsdiens te onderskei, lei tot verskriklike gevolge. Byvoorbeeld:

(i) Baie mense aanbid God op ’n vals manier wat volgens hulle vir Hom aanvaarbaar is, maar wat Hy verwerp.

(ii) Die satan mislei baie mense oor die toestand van hul siele en ruïneer hul sodoende vir ewig. In party gevalle mislei die satan mense om te dink dat hulle uitsonderlik heilig is, terwyl hulle in werklikheid die grootste huigelaars is.

(iii) Die satan versteur ware gelowiges se geloof. Hy meng dit met verdraaiing en misleiding en veroorsaak só dat gelowiges se geestelike emosies koud word. Andere verwar hy ook met groot beproewings en versoekings.

(iv) Die Christendom se grootste vyande word versterk wanneer hulle sien hoe verstrooid en ondergrawe die Kerk is.

(v) Mense pleeg sonde in die waan dat hulle God dien, daarom sondig hulle sonder perke.

(vi) Vals lering mislei selfs mense wat die Christendom goedgesind is om die werk van die vyand te doen. In die waan dat hulle die Christendom bevorder, vernietig hulle dit baie meer doeltreffend as wat die Christendom se direkte opponente dit ooit kan doen.

(vii) Die satan verdeel Christus se volk en plaas hulle soos opponente teenoor mekaar. Christene stry verwoed, asof dít getuig van geestelike ywer. Die Christendom word verwring tot blote leë dispute. Die strydende partye storm in teenoorgestelde uithoeke, met die hartseer gevolg dat die regte pad in die middel amper heeltemal vergete is.

Wanneer Christene die verskriklike gevolge van vals godsdiens wat voorgehou word as ware godsdiens sien, skud dit hulle denkwêreld. Hulle weet nie wat om te dink of waarheen om hulle te wend nie. Baie twyfel of Christenskap hoegenaamd ’n werklikheid is. Dwaalleer, ongeloof en ateïsme begin posvat.

Om hierdie redes is dit noodsaaklik dat ons alles binne ons vermoë moet doen om die aard van ware godsdiens te verstaan. Totdat ons dit doen, kan ons nie verwag dat herlewings baie lank sal duur, of veel verwag van ons godsdiensbesprekings en -debatte nie. Ons sal nie eens weet waarvoor ons ’n standpunt probeer inneem nie!

My plan is om in hierdie boek wat ek kan by te dra tot die manier waarop ons die aard van ware geloof verstaan. Ek beoog om die aard en die tekens van die Heilige Gees se werk in sondaars se bekering uit te wys. Ek gaan ook probeer wys hoe om die Gees se werk te onderskei van alles wat nie ’n ware reddingservaring is nie. Indien ek hierin slaag, hoop ek dat hierdie boek sal help om die belange van ware Christenskap te bevorder.

Mag God die opregtheid van my pogings aanneem, en mag die ware volgelinge van die nederige, liefdevolle Lam van God my offer biddend en met oop gemoedere aanvaar!

Jonathan Edwards

  • Posted by Charl Coetzee
  • on June 3, 2014
  • Comments are off
  • Articles ,
Read More